Bộ trưởng Đinh La Thăng giải trình về thu phí giao thông đường bộ

Bộ trưởng Đinh La Thăng giải trình về thu phí giao thông đường bộ