CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giải quyết tranh chấp là câu chuyện đa dạng hơn nhiều so với một cuộc chiến thắng-thua đơn thuần. Có rất nhiều cách xử lý đối với mỗi trường hợp cụ thể, nhưng tất cả các phương án giải quyết đều cần kiến thức chuyên nghiệp và sự chuẩn bị thấu đáo. Daitin & Associates là một đơn vị giàu kinh nghiệm về lĩnh vực này, gồm có:

Phân tích sự vụ

Chúng tôi bắt đầu từ việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá các bằng chứng và tài liệu, xác minh quy trình và thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo phán quyết của Tòa án và mô hình hóa các lựa chọn có thể. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để xác định các phương án chiến lược tiếp cận từng trường hợp cụ thể.

Đại diện pháp lý

Dựa trên chiến lược được đề xuất, chúng tôi chủ động trợ giúp khách hàng chuẩn bị các tài liệu phục vụ tranh tụng trước tòa án hoặc trọng tài. Chúng tôi đại diện cho khách hàng để bảo vệ các quyền pháp lý và lợi ích của các cá nhân liên quan trong các sự vụ hành chính, thương mại và dân sự. Chúng tôi đàm phán với các bên liên quan trong tranh chấp với tư cách đại diện cho khách hàng.

Tranh chấp về sở hữu trí tuệ

Datin& Associates tư vấn pháp lý cho khách hàng trong việc xử lý các kháng nghị liên quan đến chiếm hữu quyền sở hữu trí tuệ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi đại diện cho khách hàng để làm việc với các cơ quan Quản lý nhà nước trong việc giải quyết các sự vụ trên.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp
 • Phân tích phương pháp và giải pháp giải quyết tranh chấp, đại diện cho khách hàng để đảm phán tranh chấp với các bên liên quan.
 • Tham gia trong quá trình rà soát, kiểm tra, thu thập và đánh giá tài liệu và chứng cứ, phân tích và trợ giúp khách hàng chuẩn bị tài liệu để đệ trình lên tòa án và trọng tài.
 • Tư vấn về quy trình và phương án thực thi các phán quyết của tòa, đại diện cho khách hàng trong quá trình thực thi các phán quyết của tòa.
 • Tham gia với tư cách là đại diện được ủy quyền, bảo vệ các quyền pháp lý và lợi ích của các cá nhân liên quan trong các sự vụ hành chính, lao động, thương mại và dân sự.

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn pháp lý và đại diện khách hàng để làm việc với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý các kháng nghị liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

NHÂN LỰC

 • Kiều Hoài Nam
 • Nguyễn Hòa Bình
 • Phùng Thị Hương
 • Trịnh Xuân Đạt
 • Nguyễn Minh Phương
 • Nguyễn Khắc Tiến