BẰNG SÁNG CHẾ

Bằng sáng chế, bản quyền, quyền kiểu dáng công nghiệp và đăng ký thương hiệu là các nội dung cơ bản nhất mà một doanh nghiệp cần quản lý tốt để đứng vững như một thành viên bình đẳng và có trách nhiệm trong cộng đồng kinh tế tri thức. Đã có không ít ví dụ về các doanh nghiệp đánh mất thương hiệu hoặc bí mật kinh tế vào tay đối thủ trực tiếp của mình do các hoạt động đánh cắp, sao chép hoặc thậm chí nộp hồ sơ bảo hộ xâm phạm ngược. Tuy nhiên những cảnh báo cho cộng đồng vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh về những hậu quả tai hại từ việc hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ sơ sài, chưa đầy đủ và tầm nhìn yếu kém. Vì lý do đó, Daitin & Associates cam kết cung cấp cho khách hàng chiến lược tiếp cận toàn diện, đầy đủ, tính hết các yếu tố phức tạp, qua đó tối ưu hóa bảo hộ và kiểm soát tổn thất trong tương lai.

Quản lý bằng sáng chế

Giải pháp của chúng tôi là một chiến lược toàn diện về bằng sáng chế trong đó xác định rõ nội dung bảo hộ, cách thức và thời điểm tiến hành hoạt động bảo hộ và những lựa chọn trong tầm tay khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ quản lý danh sách bằng sáng chế và thời hiệu bảo hộ. Chúng tôi đảm bảo tất cả các nội dung kỹ thuật như phí duy trì hàng năm hoặc tu chỉnh hồ sơ luôn được cập nhật và duy trì. 

Các thủ tục pháp lý liên quan đến bằng sáng chế

Chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp bằng cho phát minh và giải pháp tiện ích. Chúng tôi thực hiện các thủ tục đề nghị bảo hộ, sử dụng các công cụ pháp lý – hành chính trong việc bảo hộ quyền sáng chế.

Khai thác bằng sáng chế

Daitin & Associates tư vấn cho các thủ tục cấp bản quyền và nhượng quyền trong các giao dịch thương mại. Đặc biệt với nền tảng chuyên sâu về học thuật, chúng tôi có khả năng trợ giúp rất tích cực cho các khách hàng trong việc khai thác các bằng sáng chế đã hết hạn và các bằng sáng chế bên ngoài được phép khai thác tại địa phương. 

Lĩnh vực chuyên môn chính

 • Cơ khí
 • Hóa chất & Công nghệ nano
 • Khoa học sự sống và Dược phẩm
 • Điện tử và Khoa học máy tín

Các hoạt động chính

 • Tìm kiếm, rà soát, phân tích bằng sáng chế.
 • Tư vấn về chiến lược bảo hộ bằng sáng chế
 • Chuẩn bị và thực hiện thủ tục xin cấp bằng sáng chế (phát minh, giải pháp tiện ích)
 • Giám định và khởi kiện hành chính.
 • Tư vấn về thời hiệu, tính hợp lệ của sáng chế và xâm phạm sáng chế.
 • Thực thi quyền bảo hộ sáng chế thông qua các thủ tục pháp lý và hành chính.
 • Tư vấn về các hoạt động liên quan đến sáng chế phát sinh trong các giao dịch thương mại như bản quyền và nhượng quyền.
 • Quản trị danh sách bằng sáng chế.
 • Nộp kinh phí duy trì định kỳ và dịch vụ thông tin- nhắc nhở.

NHÂN LỰC

 • Nguyễn Hòa Bình
 • Phùng Thị Hương
 • Trịnh Xuân Đạt
 • Lê Ngọc Hoan
 • Nguyễn Minh Phương
 • Nguyễn Khắc Tiến