THƯƠNG HIỆU

Sự ra đời và phát triển của một thương hiệu có thể có tầm quan trọng quyết định đến sự tồn tại của cả đơn vị sở hữu thương hiệu đó. Ngay từ những bước đầu tiên khi ý tưởng về thương hiệu được thai nghén, doanh nghiệp cần làm chủ được các nguy cơ sơ hở để đối thủ cạnh tranh có thể tấn công, qua đó tối đa hóa sự bảo hộ và đảm bảo quản trị tốt. Daitin & Associates, với nguồn lực gồm những chuyên gia hàng đầu, tự hào với danh tiếng của mình trong các lĩnh vực:

Đăng ký thương hiệu

Chúng tôi xử lý các hồ sơ đăng ký thương hiệu, phân tích trường hợp từ chối và hủy bỏ và yêu cầu tra xét theo yêu cầu của khác hàng. Chúng tôi thực hiện dịch vụ giám định và khởi kiện hành chính.

Tư vấn thương hiệu

Chúng tôi cung cấp các hồ sơ tổng hợp thông tin về thương hiệu dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thông tin dựa trên nghiên cứu thị trường chuyên biệt, kiểm tra định kỳ và phân tích thương hiệu

Quản trị chiến lược thương hiệu

Daitin & Associates đề xuất chiến lược quản trị trong đăng ký thương hiệu và bảo hộ thương hiệu. Chúng tôi sử dụng các công cụ pháp lý và hành chính để bảo hộ và quảng bá thương hiệu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trong chuyển nhượng thương hiệu, cấp quyền, nhượng quyền và tranh tụng pháp lý

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Tư vấn chiến lược bảo hộ thương hiệu nói chung
 • Quản trị danh sách thương hiệu
 • Dịch vụ tìm kiếm và theo dõi thương hiệu
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký thương hiệu
 • Xử lý tranh chấp thương hiệu, phân tích các trường hợp từ chối và hủy bỏ.
 • Tranh tụng về các quyết định hành chính tại tòa.
 • Nghiên cứu thị trường.
 • Thực thi quyền thương hiệu qua các kênh hành chính và pháp lý.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thương hiệu phát sinh trong các giao dịch thương mại, bao gồm cả cấp quyền và nhượng quyền.

 

NHÂN LỰC

 • Kiều Hoài Nam
 • Trần Thị Thủy
 • Phùng Thanh Loan
 • Phương Lan
 • Lê Thanh Hà