Văn hóa kinh doanh Daitin & Associates

Tầm nhìn

Hiểu biết chi tiết pháp lý địa phương, gắn với quy chuẩn phổ quát toàn cầu.

Chúng tôi hiểu rõ tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng một ngôn ngữ duy nhất để thành công: chất lượng Toàn cầu. Hoạt động với các hệ thống pháp lý về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, Daitin & Associates hiểu biết chi tiết các quy định của địa phương như một giá trị hội nhập toàn cầu.

Mục tiêu top đầu. Daitin & Associates cam kết đảm bảo nguồn lực, tối ưu hóa quản trị và luôn cởi mở với tất cả các biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu giữ vững vị thế nằm trong tốp 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Với phương châm kết nối, chúng tôi cung cấp những giải pháp tốt nhất để kỹ năng chuyên môn của Daitin & Associates đóng góp tối ưu cho nguồn lực của khách hàng, qua đó giúp khách hàng bảo vệ và tận dụng tài sản trí tuệ một cách tối ưu nhất. Chúng tôi gắn kết tài sản trí tuệ với tương lai thịnh vượng cho con người, doanh nghiệp và đất nước.

Trách nhiệm xã hội

Daitin & Associates hướng đến tạo ra các giá trị gia tăng cho xã hội trên nguyên tắc phát triển bền vững. Là một thành viên của xã hội, thuộc về xã hội, Daitin & Associates cam kết giữ vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm.