Quản Lý, Chiến Lược & Thực Thi Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Giải quyết tranh chấp có nhiều phương thức tiếp cận phức tạp, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc và chuẩn bị kỹ lưỡng. Công ty TNHH Đại Tín & Liên Danh tự hào với đội ngũ sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, bao gồm:

Phân Tích Vụ Việc Toàn Diện:

Chúng tôi tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các ưu điểm và nhược điểm, phân tích bằng chứng và tài liệu, làm rõ thủ tục pháp lý và quy trình thi hành án, đồng thời xây dựng và phân tích các tình huống khác nhau. Chúng tôi làm việc cùng khách hàng để xác định chiến lược và chiến thuật phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

Dịch Vụ Pháp Lý:

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị tài liệu pháp lý, đại diện cho họ trong các vụ án dân sự, thương mại và hành chính, và thực hiện đàm phán với các bên liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Tố Tụng Về Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý trong việc giải quyết các yêu cầu liên quan đến tranh chấp và/hoặc thực thi quyền sở hữu công nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước pháp luật.

Tố Tụng Và Giải Quyết Tranh Chấp

  • Tư vấn chiến lược giải quyết tranh chấp, phân tích ưu và nhược điểm của các bên.
  • Đại diện cho khách hàng trong việc thương lượng và giải quyết tranh chấp.
  • Tham gia vào quá trình điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ.
  • Tư vấn về thủ tục pháp lý và thi hành án.
  • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ án dân sự, thương mại, lao động và hành chính.

 

Vi Phạm và Chống Hàng Giả

  • Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
  • Hỗ trợ khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.