Chiến Lược Và Quản Trị Thực Thi Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Giải quyết tranh chấp là một thuật ngữ đa dạng hơn là hệ thống nhị phân đơn giản là thắng hoặc thua. Thay vào đó, có rất nhiều cách để đối phó với một trường hợp cụ thể nhất định; tất cả chúng đều đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn và sự chuẩn bị toàn diện. Đại Tín & Liên danh có nhiều kiến ​​thức chuyên môn trong các lĩnh vực đó, bao gồm:

 • Toàn bộ phân tích trường hợp : Chúng tôi bắt đầu từ việc điều tra ưu và nhược điểm, xem xét bằng chứng và tài liệu, làm rõ các thủ tục và quy trình thực thi phán quyết của tòa án, và mô hình hóa tất cả các phương án. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để xác định cách tiếp cận chiến lược và chiến thuật trong việc giải quyết các trường hợp cụ thể.
 • Dịch vụ luật sư : dựa trên chiến lược được đề xuất, chúng tôi chủ động hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tài liệu trình trước tòa hoặc các trọng tài viên. Chúng tôi là người đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan trong các vụ án dân sự, thương mại và hành chính. Chúng tôi thay mặt khách hàng thương lượng với các bên có liên quan trong tranh chấp.
 • Kiện tụng IP : Đại Tín & Liên danh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc mua lại các quyền sở hữu công nghiệp và việc thực thi các quyền đó. Chúng tôi đại diện cho khách hàng của mình trước các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước để giải quyết các vấn đề như vậy.

 

Kiện tụng &  Giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp, phân tích ưu và nhược điểm của các bên tranh chấp.
 • Tư vấn về phương pháp và giải pháp giải quyết tranh chấp. đại diện cho khách hàng để thương lượng tranh chấp với các bên có liên quan.
 • Tham gia vào quá trình điều tra, thu thập, xem xét chứng cứ, tài liệu. tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu để trình lên tòa án hoặc trọng tài.
 • Tư vấn về thủ tục và quy trình thực thi phán quyết của tòa án, đại diện trong quá trình thi hành án của tòa án.
 • Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan trong các vụ án dân sự, thương mại, lao động và hành chính.

 

Vi phạm & Chống hàng giả

 • Tư vấn pháp lý và đại diện cho khách hàng trước các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc mua lại quyền sở hữu công nghiệp.
  Tư vấn và đại diện cho khách hàng trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi quyền sở hữu công nghiệp của mình tại Việt Nam.