Nhãn Hiệu

Sự phát triển và bảo vệ nhãn hiệu là yếu tố then chốt cho sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. Từ những bước đầu tiên, việc xây dựng một nhãn hiệu đòi hỏi sự chú trọng cao độ để tránh rủi ro và tối ưu hóa quản lý. Công ty TNHH Đại Tín & Liên Danh, với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, tự tin cung cấp dịch vụ uy tín trong các lĩnh vực sau:

Đăng Ký Nhãn Hiệu:

Chúng tôi chuyên nghiệp trong việc xử lý đơn đăng ký, giải quyết các vấn đề liên quan đến từ chối bảo hộ hay hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực GCNĐKNH cùng các thủ tục liên quan khác, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng trước pháp luật.

Tư Vấn Nhãn Hiệu:

Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn dựa trên nghiên cứu thị trường, giúp khách hàng đánh giá và quản lý nhãn hiệu một cách hiệu quả.

Chiến Lược Quản Lý Nhãn Hiệu:

Chúng tôi phát triển kế hoạch chiến lược cho việc đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu, sử dụng các phương thức pháp lý để bảo vệ và nâng cao giá trị nhãn hiệu. Chúng tôi cũng tư vấn cho các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng, cấp phép và nhượng quyền thương mại.

Kinh Nghiệm Thực tiễn

  • Tư vấn về các chiến lược bảo hộ nhãn hiệu nói chung.
  • Quản lý danh mục nhãn hiệu.
  • Cung cấp dịch vụ tìm kiếm và theo dõi định kỳ nhãn hiệu
  • Khởi kiện các hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
  • Thực hiện các thủ tục phản đối nhãn hiệu, đánh giá về việc từ chối hoặc hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực GCNĐKNH.
  • Yêu cầu xem xét lại các quyết định hành chính của tòa án.
  • Tiến hành điều tra thị trường.
  • Thực thi quyền thông qua các biện pháp hành chính và tư pháp.
  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu phát sinh trong các giao dịch thương mại bao gồm cấp phép và nhượng quyền.