Tố Tụng

Nhờ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, Công ty TNHH Đại Tín & Liên Danhcam kết hỗ trợ quý khách hàng trong mọi vấn đề liên quan đến các thủ tục tố tụng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tư vấn pháp lý. Chúng tôi không chỉ giải quyết các yêu cầu liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp mà còn hỗ trợ thực thi các quyền này. Công ty TNHH Đại Tín & Liên Danhcòn đại diện cho khách hàng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Công ty TNHH Đại Tín & Liên Danhsẽ hỗ trợ khách hàng trong việc:

  • Phân tích chiến lược giải quyết tranh chấp, bao gồm việc đánh giá lợi thế và bất lợi của các bên liên quan trong các tranh chấp về nhãn hiệu, xâm phạm sáng chế và công nghệ của khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng trong các tranh chấp liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu và bí mật thương mại, dù là nguyên đơn hay bị đơn.
  • Đại diện cho khách hàng trong việc thương lượng và giải quyết tranh chấp với các bên liên quan.
  • Tham gia vào quá trình điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ và tài liệu.
  • Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ pháp lý để khởi kiện lên tòa án hoặc trọng tài.
  • Tư vấn về thủ tục và quy trình thi hành án của tòa án.
  • Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong các vụ án dân sự, thương mại, lao động và hành chính.