Tố Tụng

Cảm ơn các Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi, Datin & Associates có thể hỗ trợ bạn trong việc kiện tụng về sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý trong việc giải quyết không chỉ các kháng nghị liên quan đến việc mua lại quyền sở hữu công nghiệp mà còn cả việc thực thi các quyền đó. Chúng tôi đại diện cho khách hàng của mình trước các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong các Vụ kiện tụng về SHTT & Giải quyết tranh chấp đối với các vấn đề như vậy. Chúng tôi đang hỗ trợ bạn về:

  • Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp, phân tích lợi thế và bất lợi của các bên tranh chấp bao gồm nhãn hiệu, vi phạm bằng sáng chế và bảo vệ các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của khách hàng;
  • Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong các tranh chấp về bản quyền, nhãn hiệu và bí mật thương mại với tư cách là nguyên đơn và bị đơn;
  • Tư vấn về phương pháp và giải pháp giải quyết tranh chấp. đại diện cho khách hàng để thương lượng tranh chấp với các bên có liên quan.
  • Tham gia vào quá trình điều tra, thu thập, xem xét chứng cứ, tài liệu. tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu để trình lên tòa án hoặc trọng tài.
  • Tư vấn về thủ tục và quy trình thực thi phán quyết của tòa án, đại diện trong quá trình thi hành án của tòa án.
  • Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan trong các vụ án dân sự, thương mại, lao động và hành chính.