Đường cao tốc truy tố bằng sáng chế (PPH) Chương trình thí điểm giữa JPO và Cục SHTT Việt Nam

Tổng quan

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam sẽ là nước thứ sáu ký kết PPH với JPO, sau Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia, trên cơ sở các thỏa thuận văn phòng song phương vào tháng 10/2015.
Theo đó, Chương trình thí điểm PPH sẽ được khởi động vào ngày 1 tháng 4 năm 2016 và ban đầu, sẽ có một cuộc thử nghiệm 100 đơn đăng ký sáng chế để kiểm tra.
PPH là một khuôn khổ theo đó một đơn đăng ký sáng chế có các yêu cầu đã được xác định là có thể cấp bằng sáng chế bởi Văn phòng nộp hồ sơ đầu tiên (TẮT) (một cuộc kiểm tra trước đó), thông qua một thủ tục đơn giản theo yêu cầu của người nộp đơn, trải qua một cuộc kiểm tra cấp tốc tại Văn phòng của Nộp hồ sơ thứ hai (OSF). Nói cách khác, thông qua PPH, người nộp đơn có bằng sáng chế tương ứng của Nhật Bản có thể tăng tốc độ thẩm định sau khi nộp cho Cục SHTT.
Mặc dù đã có hai hệ thống kiểm tra nhanh ở Việt Nam, bao gồm hệ thống kiểm tra nhanh hơn của Cục SHTT và hệ thống ASPEC mới dành cho cơ quan tài phán của ASEAN, nhưng chúng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Các lý do xuất phát từ các hệ thống như vậy vẫn phụ thuộc vào quyết định và sự quan tâm của Cục SHTT trong việc đẩy nhanh một bằng sáng chế cụ thể; bên cạnh đó, hệ thống ASPEC chỉ thực sự hoạt động với các đơn xin cấp bằng sáng chế tương ứng ở Singapore. Vì vậy, với PPH, hy vọng rằng sẽ cải thiện được tình hình hiện tại.

Mục đích của PPH

Thông qua hệ thống PPH, cả hai Văn phòng Sở hữu trí tuệ Quốc gia đều mong muốn đảm bảo rằng quy trình bảo hộ sáng chế chất lượng cao, quy trình thẩm định hiệu quả và không tốn kém sẽ được áp dụng và tích hợp với các chương trình cao tốc truy tố bằng sáng chế ở các khu vực pháp lý khác, như Chương trình thí điểm PPH và IP5 toàn cầu.
Đặc biệt, mục đích của PPH là tăng cường việc sử dụng các kết quả kiểm tra và tra cứu kỹ thuật trước giữa hai Văn phòng Sở hữu trí tuệ, sau đó để giảm bớt gánh nặng kiểm tra.
Đồng thời, tại Việt Nam, sự hợp tác giữa PPH và ASPEC sẽ không chỉ nâng cao khả năng thẩm định mà còn thúc đẩy quá trình bảo hộ sáng chế nhanh chóng và không tốn kém, nơi giảm đáng kể khối lượng công việc và các tác phẩm trùng lặp không cần thiết.

Đề cương Chương trình Thí điểm PPH

Yêu cầu

Các đơn đủ điều kiện để yêu cầu PPH là các đơn chưa qua thẩm định nội dung và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ cùng với JPO, ví dụ:

Tài liệu bắt buộc

Cùng với Mẫu yêu cầu PPH, các tài liệu sau đây được yêu cầu phải được nộp như dưới đây:

  • Bản sao của tất cả các tuyên bố được JPO xác định là có thể cấp bằng sáng chế và các bản dịch của chúng (không bắt buộc nếu chúng có sẵn thông qua hệ thống truy cập hồ sơ JPO);
  • Bản sao tất cả các hoạt động văn phòng của JPO và các bản dịch của chúng (không cần thiết nếu có thông qua hệ thống truy cập hồ sơ JPO);
  • Bản sao của tất cả các tài liệu được trích dẫn bởi giám định viên JPO;

Bảng thư từ khiếu nại, liệt kê tất cả các khiếu nại đã nộp cho Cục SHTT và JPO kèm theo các nhận xét về cách chúng tương ứng với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *