Văn Phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Số 66/57, Đường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-24-3200-3524

Fax: +84-24-3201-0324
Email: info@daitin.com.vn
Website: www.daitin.com.vn