Cambodia

Campuchia, còn gọi là Kampuchea, tên chính thức là Vương quốc Campuchia, là một quốc gia nằm ở phía nam của bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á. Nó có diện tích 181.035 km vuông (69.898 dặm vuông), giáp với Thái Lan về phía tây bắc, Lào về phía đông bắc, Việt Nam ở phía đông và vịnh Thái Lan về phía tây nam [1] .

Quốc gia có chủ quyền của Campuchia có dân số hơn 16,95 triệu người, với GDP bình quân đầu người là 1281 USD (ước tính đến cuối năm 2021) .

Nền kinh tế Campuchia tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, được củng cố bởi hoạt động xuất khẩu vững chắc và nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Tiêu dùng nội địa tăng do dòng vốn FDI tăng mạnh trong những năm gần đây đã thúc đẩy tăng trưởng nhập khẩu. Lĩnh vực tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tăng trưởng thu nhập từ lao động là động lực chính giảm nghèo ở Campuchia [2] .

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia

[2] Tháng 5 năm 2019: Triển vọng và phát triển kinh tế gần đây của Campuchia

Luật Liên quan đến Nhãn hiệu, Tên Thương mại và Hành vi Cạnh tranh Không lành mạnh. Luật Nhãn hiệu này bao gồm 16 Chương, 72 Điều, đảm bảo cơ chế Thực thi Quyền Sở hữu Trí tuệ tuân theo các nguyên tắc của TRIPS.

Campuchia đã được chấp thuận trở thành thành viên và gia nhập WTO vào tháng 7 năm 2004. Luật SHTT của Campuchia hiện tuân thủ các cam kết thành viên WTO. Luật Bằng sáng chế, Giấy chứng nhận mẫu hữu ích và Kiểu dáng công nghiệp (“Luật Bằng sáng chế”) đã được thông qua vào năm 2003 với một tiểu nghị định thủ tục được ban hành vào năm 2006.

Campuchia cũng là thành viên của Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu Công nghiệp.

Mặc dù Campuchia đã ban hành nhiều luật mới trong lĩnh vực SHTT, nhưng phải mất một vài năm nữa Campuchia mới tuân thủ đầy đủ WTO. Ví dụ: Campuchia hiện được hưởng lợi từ sự miễn trừ của Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép các nước kém phát triển (LDCs) tránh cấp và thực thi quyền SHTT đối với các sản phẩm dược phẩm cho đến năm 2033. Sự từ bỏ này cũng sẽ áp dụng cho các bằng sáng chế của Châu Âu, Singapore và Trung Quốc cung cấp sự bảo hộ cho các sản phẩm dược phẩm, để xác thực được tìm kiếm ở Campuchia.

Khung pháp lý về SHTT của Campuchia vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và việc thực thi quyền SHTT ở Campuchia vẫn còn là một vấn đề.

Tuy nhiên, có các thủ tục liên quan đến việc đăng ký và thực thi quyền SHTT, tương đối hiệu quả và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai mong muốn bảo vệ quyền của họ ở Campuchia.