Laos

Lào, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là một quốc gia xã hội chủ nghĩa và là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á. Tại trung tâm của Bán đảo Đông Dương, Lào giáp với Myanmar và Trung Quốc ở phía tây bắc, Việt Nam ở phía đông, Campuchia về phía đông nam và Thái Lan ở phía tây và tây nam.

Suy thoái kinh tế do Covid-19 gây ra đã ảnh hưởng đến CHDCND Lào thông qua nhiều kênh bao gồm du lịch, thương mại và đầu tư, giá hàng hóa, tỷ giá hối đoái và thấp hơn kiều hối. Tác động của đại dịch Covid-19 làm tăng thâm hụt tài chính vào năm 2020 và sẽ tiếp tục ảnh hưởng vào năm 2021 và làm phát sinh các nghĩa vụ nợ cao hơn.

Gần đây, vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố “Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2021”, thống kê xếp hạng đổi mới toàn cầu của 132 nền kinh tế. Theo quan sát trong báo cáo, mặc dù xếp hạng thấp của Lào, đường xu hướng trong hơn một năm cho thấy kỳ vọng về sự đổi mới trong nền kinh tế trẻ và tiềm năng. Quyền sở hữu trí tuệ càng được bảo vệ sớm hơn ở các nền kinh tế thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp, thì các nhà đầu tư có chi phí thấp hơn sẽ đầu tư vào giá trị tương lai.

Luật Sở hữu trí tuệ mới của Lào được thi hành từ ngày 9 tháng 6 năm 2018. Luật Sở hữu trí tuệ mới thay thế Luật Sở hữu trí tuệ số 01 / NA, ngày 20 tháng 12 năm 2011. Luật SHTT và phiên bản trước của luật này dựa trên luật mẫu của WIPO và các yêu cầu của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu quốc tế (TRIPS).

Lào là thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) từ năm 1995. Họ đã tham gia Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu Công nghiệp tại 1998, Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) năm 2006 và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhóm công tác ASEAN về Hợp tác SHTT (AWGIPC) năm 1997. Bên cạnh đó, họ cũng là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2013.

Lào áp dụng nguyên tắc nộp đơn trước, nghĩa là quyền ưu tiên được xác định bởi người nộp đơn trước hoặc nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, ngày ưu tiên sớm nhất. Đơn có thể chứa tuyên bố yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên một hoặc nhiều đơn quốc gia, khu vực hoặc quốc tế trước đó mà người nộp đơn nộp ở Lào hoặc ở một quốc gia khác, là một bên của Công ước Paris (hoặc một hiệp ước quốc tế khác mà Lào là một bên ký kết).

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là thành viên của cả Công ước Paris và Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT). Do đó, đơn đăng ký sáng chế nước ngoài có thể được nộp theo cả hai con đường tương ứng.