Cộng Sự

CAO THỊ HOA

Ms. Hoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và có 2 năm kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ nói chung. Tại Đại Tín & Liên danh, Bà Hoa phụ trách lĩnh vực tư vấn Đăng ký quyền SHTT tại Việt Nam, Campuchia, Lào & Myanmar.

Thực hành

 • Nhãn hiệu & Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Dự thảo phản hồi cho Hành động chính thức
 • Vi phạm nhãn hiệu.

Lĩnh vực kỹ thuật

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar

Kinh nghiệm làm việc & Đào tạo

 • 2018-nay: Tư vấn Thương hiệu (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.)
 • 2013 – 2017: Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Khóa học trực tuyến về Luật Sở hữu trí tuệ.

Xuất bản

 • “Tổng quan về SHTT của Việt Nam và tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với xu hướng đó” – Sở hữu trí tuệ Trung Quốc Tạp chí – 2015
 • Thực hành nhãn hiệu ở Việt Nam – Thực hiện thỏa thuận – Nhãn hiệu 2015
 • Thực hành nhãn hiệu ở Campuchia – Thực hiện thỏa thuận – Nhãn hiệu 2015

Liên hệ