Cộng Sự

CAO THỊ HOA

Cao Thị Hoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và có hơn 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nói chung. Tại Công ty TNHH Đại Tín & Liên danh (sau đây gọi tắt là “Đại Tín”), cô phụ trách lĩnh vực tư vấn xác lập quyền Sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là “SHTT”) tại Việt Nam, Campuchia, Lào & Myanmar.

Lĩnh vực chuyên môn

 • Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu & Kiểu dáng công nghiệp;
 • Soạn thảo Công văn phúc đáp đối với các Thông báo thẩm định hình thức và thẩm định nội dung của Cục SHTT;
 • Xử lý vi phạm nhãn hiệu.

Kiến thức chuyên môn

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar.

Học vấn & Các khóa đào tạo

 • 2013 – 2017: Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Khóa học trực tuyến về Luật SHTT.

Ấn phẩm:

 • “Tổng quan về SHTT của Việt Nam và tác động của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với xu hướng đó” – Tạp chí Sở hữu trí tuệ Trung Quốc – 2015
 • Quy trình và các quy định liên quan đến việc đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu tại Việt Nam – Getting the Deal Through – Nhãn hiệu 2015
 • Quy trình và các quy định liên quan đến việc đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu tại Campuchia – Getting the Deal Through – Nhãn hiệu 2015

Liên hệ