Cố Vấn Pháp Luật

ĐẶNG TRUNG ĐŨNG

Họ và tên: Đăng Trung Dũng

Ngày sinh: 24 tháng 4 năm 1980.                    Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam.

Quốc tịch: Việt Nam.                                         Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Địa chỉ hiện tại: Trung tâm WCU Nano, Phòng 301, Khoa Cơ khí, Đại học Yeungnam, Gyeongsan, Hàn Quốc. Điện thoại: + 82-10-2296-2612

Địa chỉ thường trú: Số 9, H14, Tổ 22, Phố Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam . Điện thoại: + 84-43-754-8315.

HỌC TẬP

 • 2012-2013: Sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Nano WCU, Đại học Yeungnam, Gyeongsan, Hàn Quốc.
 • 2012 – Tiến sĩ về Hệ thống Vi mô và Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Nano, Trường Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Quốc gia Kyungpook, Deagu, Hàn Quốc. Luận văn: “Chế tạo thiết bị vi lỏng sử dụng vi dự báo để quét laze và chế tạo hạt vi mô”, do Giáo sư Kim Gyu Man giám sát.
 • 2006 – M.S. tại Khoa Điện Hóa và Bảo vệ Ăn mòn, Trường Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam. Luận văn: “Tổng hợp và mô tả đặc tính điện hóa và biến tính hóa học của vật liệu MnO 2 , Li x MnO y trong dung dịch nước” do GS. Phạm Thị Hạnh.
 • 2003 – BS Khoa Điện hóa và Chống ăn mòn, Trường Kỹ thuật Hóa học, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.

 

NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Chế tạo và đặc tính vật liệu nano cho các ứng dụng hóa học và điện hóa: vật liệu có cấu trúc nano (Mangan oxit, Titan oxit) để xử lý nước và lưu trữ năng lượng (pin lithium có thể sạc lại, siêu tụ điện ).
 • Chế tạo thiết bị microfluidic cho các ứng dụng hóa học và điện hóa: mạ Nikel, Silver không điện chính xác và vi mô; thiết bị tổng hợp vi lỏng để điều chế vi hạt (hydrogel, polyme); cảm biến huỳnh quang vi lỏng để phân tích hóa học

 

CÔNG VIỆC KINH NGHIỆM

 • Thạc sĩ, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam. (Giảng viên và Nhà nghiên cứu, 2003 đến nay).
 • Làm nhà nghiên cứu trong thời gian Tiến sĩ. thời gian học tại Phòng thí nghiệm Hệ thống Vi mô và Kỹ thuật Nano., Đại học Quốc gia Kyungpook, Deagu, Hàn Quốc (2008-2012).
 • Tham quan nhà nghiên cứu (postdoc) tại Trung tâm Nano WCU, Đại học Yeungnam, Gyeongsan, Hàn Quốc (2012-2013).
 • Trợ lý giáo sư Khoa Cơ khí, Đại học Yeungnam, Gyeongsan, Hàn Quốc (2013-2014).

 

CÔNG KHAI

Tạp chí

 • Seung Ryong Jeong, Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi, Gyu Man Kim và Cheol Woo Park, “Nghiên cứu thử nghiệm về vi mô Phép đo PIV bằng thấu kính lỏng siêu nhỏ ”, Tạp chí của Hiệp hội Hình ảnh Hàn Quốc, 2010, Vol. 8, số 3, trang 22-28.
 • Trung-Dung Dang , Cheol-Woo Park và Gyu-Man Kim, “Chế tạo microlens chất lỏng có thể thay đổi tiêu điểm bằng cách sử dụng đúc một lần ”, Tạp chí Vật lý Ứng dụng Nhật Bản, 2011, Vol. 50, số 6, trang 06GM15-1 – 06GM15-6.
 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi, Hwan-Gon Kim, Sangju Park, Sang Hak Lee, “Chế tạo Bộ phát hiện tiếp xúc ánh sáng dùng một lần sử dụng Hydrogel có thể chữa được bằng tia cực tím”, Tạp chí Hóa học Ứng dụng Hàn Quốc, 2011, Vol.15, No.1, pp. 17-20.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi và Gyu-Man Kim, “Phương pháp chuẩn bị tiểu thuyết đơn giản của một Khuôn hydrogel để chế tạo thiết bị vi chất lỏng PDMS ”, Tạp chí Vi cơ học và Kỹ thuật vi mô, 2012, Vol. 22, No.1, trang 5017-5025.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Hwan Gon Kim và Gyu-Man Kim, “Điều chế các vi hạt Monodisperse PEG Hydrogel sử dụng thiết bị tập trung dòng chảy vi mô ”, Tạp chí Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật, 2012, Tập 18, Số 4, trang 1308-1313.
 • Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Kyung Min Kim, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang , “Phát hiện hóa chất phát quang dựa trên chip vi lỏng của L-Phenylalanin trong dược phẩm và nước giải khát”, Hóa học thực phẩm, 2012, Vol. 135, Ấn bản 1, trang 57-62.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Cheol-Woo Park và Gyu-Man Kim, “Chế tạo thấu kính hình trụ siêu lỏng cho Quét ánh sáng của tấm laze ”, Tạp chí Quốc tế về Cơ khí Chính xác và Sản xuất, 2012, Vol. 13, số 10, trang 1877-1882.
 • Al-Mahmnur Alam, Mohammad Kamruzzaman, Trung-Dung Dang , Sang Hak Lee, Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, “Xác định tổng lượng đường không cần enzim bằng hóa chất phát quang Luminol-Tetrachloroaurate trên chip để phân tích mẫu thực phẩm”, Hóa học phân tích và sinh học, 2012, Vol. 404, Số 10, trang 3165-3173.
 • Trung-Dung Dang và Sang Woo Joo, “Điều chế các vi hạt canxi Alginate hình nòng nọc có kiểm soát độ cầu”, Chất keo và Bề mặt B: Biointerfaces, 2013, Tập 102, trang 766-771.
 • Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Kyung Min Kim, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, A.N.M. Hamidul Kabir, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang , “Hệ thống vi lỏng phát quang hóa học của các hạt nano vàng tăng cường luminol-bạc nitrat để xác định vitamin B12”, Biomedical Microdevices, 2013, Vol 15, Issue 1 , trang 195-202.
 • Trung-Dung Dang , Marcos A. Cheney, Shizhi Qian, Sang Woo Joo và Bong Ki Min, “Một cuốn tiểu thuyết nhanh -bước tổng hợp các hạt nano oxit mangan ở nhiệt độ phòng bằng cách sử dụng poly (dimethylsiloxan) ”, Nghiên cứu Hóa học Kỹ thuật và Công nghiệp, 2013, Tập 52, trang 2750-2753.
 • Trung-Dung Dang , Arghya Narayan Banerjee, Marcos A. Cheney, Shizhi Qian, Sang Woo Joo và Bong Ki Min, “ Bio-silica phủ oxit mangan vô định hình như một chất xúc tác hiệu quả để phân hủy nhanh chóng chất ô nhiễm hữu cơ ”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, Vol 106, pp. 151-157.
 • Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Sang Hak Lee, Trung-Dung Dang , “Hệ thống vi lỏng phát quang hóa học trên chip để xác định vitamin B1 sử dụng các hạt nano bạch kim đã kích hoạt phản ứng luminol – AgNO 3 ”, Cảm biến và Thiết bị truyền động B: Chemical, 2013, Vol 185, pp. 301-308.
 • Trung-Dung Dang , Marcos A. Cheney, Shizhi Qian, Sang Woo Joo và Bong Ki Min, “Khả năng phản ứng của Poly ( dimethylsiloxan) đối với pemanganat có tính axit ”, Tạp chí Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật, 2013, Tập 19, Số 6, trang 1770-1773.
 • Trung-Dung Dang , Arghya Narayan Banerjee, Sang Woo Joo và Bong Ki Min, “Ảnh hưởng của ion kali đến sự hình thành các thanh nano oxit mangan kết tinh thông qua quá trình khử axit của thuốc tím ”, Nghiên cứu Hóa học Kỹ thuật và Công nghiệp, 2013, Tập 52, trang 14154-14159.
 • Yeoun Suk Suh, Mohammad Kamruzzaman, Al-Mahmnur Alam, Sang Hak Lee, Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang , “Xác định hóa chất phát quang của moxifloxacin trong các mẫu dược phẩm và sinh học dựa trên tác dụng tăng cường của hệ thống luminol – ferricyanide bằng cách sử dụng chip vi lỏng”, Luminescence, 2013, Tập 29, trang 248-253.
 • Trung-Dung Dang , Arghya Narayan Banerjee, Sang Woo Joo và Bong Ki Min, “Tổng hợp Amourphous và Crystalline Hollow Mangan Oxide Ống nano có tường xốp cao sử dụng mẫu ống nano cacbon và hoạt động xúc tác nâng cao ”, Nghiên cứu hóa học kỹ thuật và công nghiệp, 2014, tập 53, trang 9743-9753.

 

Bằng sáng chế

 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang và Jin Ho Choi, “Mô-đun định hình để sản xuất chip microfluidic khuôn, phương pháp sản xuất khuôn chip vi lỏng sử dụng cùng một khuôn và khuôn chip vi lỏng được sản xuất bởi cùng một ”.
  • Số bằng sáng chế: 10-1053772
  • Ngày đăng ký: 2011-07-27
 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang , Sang Hak Lee và Jin Ho Choi, “Hydrogel vi hạt chứa các hạt nano bạc kháng khuẩn và phương pháp sản xuất chúng ”.
  • Số bằng sáng chế: 10-1040861
  • Ngày đăng ký: 2011-06-03
 • Young Ho Kim, Gyu-Man Kim, Cheol Woo Park, Trung-Dung Dang và Jin Ho Choi, “Ống kính hình trụ , vi mạch thấu kính hình trụ và phương pháp chế tạo nó ”.
  • Số đơn đăng ký: 10-2011-0024410
  • Ngày nộp hồ sơ: 2011-03-18
 • Young Ho Kim, Alam Al-Mahmnur, Kamruzzaman Mohammad, Sang Hak Lee, Gyu-Man Kim, Trung-Dung Dang , và Sang Ryoul Park, “Một phương pháp phân tích của chất phân tích sinh hóa sử dụng chip phân tích phát quang hóa học được đặt trong máy đo quang phổ”.
  • Số đơn đăng ký: 10-2011-0058148
  • Ngày nộp hồ sơ: 2011-06-15
 • Young Ho Kim, So Yeon Kim, Sang Hak Lee, Gyu-Man Kim, Sang Ryoul Park, Cheol Woo Park, Trung-Dung Dang , và Hae Jin Jo, “Phương pháp chế tạo chip phân tích cố định ống nano cacbon-ion kim loại và phương pháp phân tích mẫu sinh học bằng phương pháp quang phổ sử dụng chip phân tích”.
  • Số bằng sáng chế: 10-1193304
  • Số đơn đăng ký: 10-2011-0050301
  • Ngày nộp hồ sơ: 2011-05-26

 

Hội nghị

 • Hoo Joong Nam, Jin Ho Choi, Trung-Dung Dang , Gyu Man Kim, Cheol Woo Park, “Phát triển vi điều chỉnh – hệ thống lọc và hiệu suất của nó ”, Hội nghị Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hàn Quốc (KSME); 2009, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi, Cheol-Woo Park và Gyu-Man Kim, “Chế tạo Focus Variable Fluidic Microlens và đặc điểm ”, Hội nghị Hệ thống Cơ điện Vi mô Hàn Quốc (KMEMS); 03.2010, Pusan, Hàn Quốc.
 • Cheol Woo Park, Seung Ryong Jeong, Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi và Gyu Man Kim, “Micro PIV Measurement sử dụng Micro Liquid Lens ”, Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 05.2010, Jeju, Hàn Quốc.
 • Young Ho Kim, Trung-Dung Dang và Gyu Man Kim, “Hydrogel Micro-Droplet Formation with Very Low Size Variation in một thiết bị siêu lỏng ”, Hội nghị của Viện Kỹ sư Hóa học Hàn Quốc (KICHE); 10.2010, Daejeon, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi và Gyu Man Kim, “Chế tạo các Vi hạt Hydrogel Monosized bằng một Phương pháp tổng hợp vi lỏng ”, Hội nghị Hiệp hội Hóa học Kỹ thuật và Công nghiệp Hàn Quốc (KSIEC); 10.2010, Daejeon, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim, Sang Hak Lee và Gyu Man Kim, “Chuẩn bị và đặc tính của hạt nano bạc Laden Hydrogel Microsphere bằng cách sử dụng thiết bị tổng hợp siêu lỏng”, Hội nghị của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hàn Quốc (KSME); 11.2010, Jeju, Hàn Quốc.
 • Seung Ryong Jeong, Trung-Dung Dang , JinHo Choi, Gyu Man Kim và Cheol Woo Park, “Bài kiểm tra hiệu suất của một chiếc Tunable Ống kính Micro Liquid ”, Hội nghị Hiệp hội Hình ảnh Hàn Quốc; 11.2010, ANDONG, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Cheol Woo Park và Gyu Man Kim, “Chế tạo Microlens chất lỏng với tiêu cự có thể điều chỉnh được bằng cách sử dụng Single Casting ”, hội nghị Công nghệ Nano và Vi xử lý Quốc tế lần thứ 23 (MNC); 11.2010, Kokura, Kitakyushu, Nhật Bản.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim và Gyu Man Kim, “Một sự chuẩn bị mới lạ Phương pháp khuôn hydrogel để chế tạo chip PDMS ”, Hội nghị Hiệp hội Cơ khí Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 11.2010, Changwon, Hàn Quốc.
 • Jin Ho Choi, Trung-Dung Dang , So Hee Kim, Young Ho Kim và Gyu Man Kim, “Đặc điểm của Electrowetting trên các lớp điện môi khác nhau ”, Hội nghị Hiệp hội Cơ khí Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 11.2010, Changwon, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim và Gyu Man Kim, “Chế tạo vi hạt Laden Hydrogel Microspheres bằng thiết bị siêu lỏng”, Hội nghị hệ thống cơ điện vi mô Hàn Quốc (KMEMS; 04.2011, Jeju, Korea.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi và Gyu Man Kim, “Điều chế vi cầu hydrogel bằng dòng vi lỏng thiết bị lấy nét ”, Hội nghị Kỹ sư Công nghệ Sản xuất Hàn Quốc (KSMTE); 04.2011, Jeju, Hàn Quốc.
 • Young Ho Kim, Gyu Man Kim, Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim, Sang Ju Park và Sang Hak Lee, “Chế tạo Bộ phát hiện tiếp xúc ánh sáng dùng một lần sử dụng Hydrogel có thể chữa được bằng tia cực tím”, Hội nghị Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật Hàn Quốc (KSIEC); 05.2011, Jeju, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim, Cheol Woo Park và Gyu Man Kim, “Một hệ thống trực giao của hai thấu kính hình trụ như một máy quét ánh sáng”, Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 06.2011, Jeju, Hàn Quốc.
 • Số đơn đăng ký: 10-2011-0058148
 • Ngày nộp hồ sơ: 2011-06-15
 • Young Ho Kim, So Yeon Kim, Sang Hak Lee, Gyu-Man Kim, Sang Ryoul Park, Cheol Woo Park, Trung-Dung Dang , và Hae Jin Jo, “Phương pháp chế tạo chip phân tích cố định ống nano cacbon-ion kim loại và phương pháp phân tích mẫu sinh học bằng phương pháp quang phổ sử dụng chip phân tích”.
  • Số bằng sáng chế: 10-1193304
  • Số đơn đăng ký: 10-2011-0050301
  • Ngày nộp hồ sơ: 2011-05-26

 

Hội nghị

 • Hoo Joong Nam, Jin Ho Choi, Trung-Dung Dang , Gyu Man Kim, Cheol Woo Park, “Phát triển vi điều chỉnh – hệ thống lọc và hiệu suất của nó ”, Hội nghị Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hàn Quốc (KSME); 2009, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi, Cheol-Woo Park và Gyu-Man Kim, “Chế tạo Focus Variable Fluidic Microlens và đặc điểm ”, Hội nghị Hệ thống Cơ điện Vi mô Hàn Quốc (KMEMS); 03.2010, Pusan, Hàn Quốc.
 • Cheol Woo Park, Seung Ryong Jeong, Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi và Gyu Man Kim, “Micro PIV Measurement sử dụng Micro Liquid Lens ”, Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 05.2010, Jeju, Hàn Quốc.
 • Young Ho Kim, Trung-Dung Dang và Gyu Man Kim, “Hydrogel Micro-Droplet Formation with Very Low Size Variation in một thiết bị siêu lỏng ”, Hội nghị của Viện Kỹ sư Hóa học Hàn Quốc (KICHE); 10.2010, Daejeon, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi và Gyu Man Kim, “Chế tạo các Vi hạt Hydrogel Monosized bằng một Phương pháp tổng hợp vi lỏng ”, Hội nghị Hiệp hội Hóa học Kỹ thuật và Công nghiệp Hàn Quốc (KSIEC); 10.2010, Daejeon, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim, Sang Hak Lee và Gyu Man Kim, “Chuẩn bị và đặc tính của hạt nano bạc Laden Hydrogel Microsphere bằng cách sử dụng thiết bị tổng hợp siêu lỏng”, Hội nghị của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hàn Quốc (KSME); 11.2010, Jeju, Hàn Quốc.
 • Seung Ryong Jeong, Trung-Dung Dang , JinHo Choi, Gyu Man Kim và Cheol Woo Park, “Bài kiểm tra hiệu suất của một chiếc Tunable Ống kính Micro Liquid ”, Hội nghị Hiệp hội Hình ảnh Hàn Quốc; 11.2010, ANDONG, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Cheol Woo Park và Gyu Man Kim, “Chế tạo Microlens chất lỏng với tiêu cự có thể điều chỉnh được bằng cách sử dụng Single Casting ”, hội nghị Công nghệ Nano và Vi xử lý Quốc tế lần thứ 23 (MNC); 11.2010, Kokura, Kitakyushu, Nhật Bản.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim và Gyu Man Kim, “Một sự chuẩn bị mới lạ Phương pháp khuôn hydrogel để chế tạo chip PDMS ”, Hội nghị Hiệp hội Cơ khí Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 11.2010, Changwon, Hàn Quốc.
 • Jin Ho Choi, Trung-Dung Dang , So Hee Kim, Young Ho Kim và Gyu Man Kim, “Đặc điểm của Electrowetting trên các lớp điện môi khác nhau ”, Hội nghị Hiệp hội Cơ khí Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 11.2010, Changwon, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim và Gyu Man Kim, “Chế tạo vi hạt Laden Hydrogel Microspheres bằng thiết bị siêu lỏng”, Hội nghị hệ thống cơ điện vi mô Hàn Quốc (KMEMS; 04.2011, Jeju, Korea.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi và Gyu Man Kim, “Điều chế vi cầu hydrogel bằng dòng vi lỏng thiết bị lấy nét ”, Hội nghị Kỹ sư Công nghệ Sản xuất Hàn Quốc (KSMTE); 04.2011, Jeju, Hàn Quốc.
 • Young Ho Kim, Gyu Man Kim, Trung-Dung Dang , Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim, Sang Ju Park và Sang Hak Lee, “Chế tạo Bộ phát hiện tiếp xúc ánh sáng dùng một lần sử dụng Hydrogel có thể chữa được bằng tia cực tím”, Hội nghị Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật Hàn Quốc (KSIEC); 05.2011, Jeju, Hàn Quốc.
 • Trung-Dung Dang , Young Ho Kim, Jin Ho Choi, Hwan Gon Kim, Cheol Woo Park và Gyu Man Kim, “Một hệ thống trực giao của hai thấu kính hình trụ như một máy quét ánh sáng”, Hội nghị Hiệp hội Kỹ thuật Chính xác Hàn Quốc (KSPE); 06.2011, Jeju, Hàn Quốc.