Trợ Lý Pháp Lý

DƯƠNG HỒNG TRÚC

Dương Hồng Trúc tốt nghiệp Thạc sỹ Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Là thành viên của Công ty TNHH Đại Tín & Liên danh (gọi tắt là “Đại Tín”), cô đã và đang trau dồi kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (gọi tắt là “SHTT”), đặc biệt là trong việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và sáng chế tại Việt Nam cũng như quy định pháp lý về SHTT của một số quốc gia trên thế giới và các điều ước quốc tế.

Lĩnh vực chuyên môn

 • Vật lý học, phóng xạ hạt nhân và phân tích môi trường;
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và sáng chế;
 • Thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Chuyển nhượng, Chuyển quyền sử dụng & Nhượng quyền thương mại.

Kiến thức chuyên môn

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Luật Sở hữu trí tuệ của Campuchia;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar.

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2022: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2021 – 2022: Chuyên viên Quản lý khoa học và Phát triển dự án tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
 • 2022 – nay: Chuyên viên tư vấn SHTT tại Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.
 • Hiện tại: Theo học Thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt (bản ngữ);
 • Tiếng Anh (giao tiếp và viết hàng ngày);

Liên hệ

 • Ngày sinh: 01 tháng 08 năm 1997
 • Công ty: CÔNG TY TNHH ĐẠI TÍN & LIÊN DANH