Cộng Sự

NGUYỄN DANH HƯNG

Giới thiệu

 • Nguyễn Danh Hưng là nhân viên tư vấn-dịch thuật của Daitin. Hoạt động của ông tập trung vào tư vấn liên quan đến SHTT, thủ tục đăng ký sáng chế và phân tích ở Việt Nam cũng như Lào, Campuchia và Myanmar. Ông chịu trách nhiệm về lĩnh vực Công nghệ sinh học.
 • Hùng hỗ trợ khách hàng / công ty đăng ký và lấy Bằng sáng chế một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp với chiến lược và tư vấn hỗ trợ liên quan đến IP.

Lĩnh vực thực hành

 • Công nghệ sinh học, Hóa sinh, Nông nghiệp.

Giáo dục

 • Cử nhân Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam

Trải nghiệm

 • 09/2018 – Hiện tại: Đại Tín & Liên danh Co., Ltd.
 • 06/2015 – 08/2017: Viện Công nghệ Sinh học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thực hành và hoạt động:

 • Tư vấn khách hàng trong và ngoài nước đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
 • Xây dựng và viết mô tả về sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
 • Dịch mô tả sáng chế bằng tiếng Anh sang tiếng Việt
 • Tư vấn khách hàng khắc phục các thủ tục thiếu sót để nhận Bằng sáng chế (ví dụ: soạn thảo phản hồi, sửa đổi tệp, …)
 • Tư vấn và thay mặt khách hàng đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp ngoài lãnh thổ Việt Nam

Liên hệ

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Email: info@daitin.com.vn