Cộng Sự

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Ms. GIANG tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh tại Đại học Luật Hà Nội năm 2019, cô đã có một thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa kinh nghiệm tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trước khi bắt đầu hành nghề tại Đại Tín & Liên danh . Cô là chuyên gia giải quyết tranh chấp, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm, điều tra và chiến lược SHTT. Cô có ba năm kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ nói chung. Cô được ghi nhận vì sự nhạy bén trong pháp luật, sự quyết tâm, siêng năng và linh hoạt. Tại Daitin & Cộng sự, Bà Giang chịu trách nhiệm về lĩnh vực đóng góp ý kiến ​​dự thảo về kháng cáo, tranh tụng quyền SHTT và thay đổi luật pháp.

Thực hành

 • Dự thảo phản hồi cho Hành động chính thức
 • Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ
 • Vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ
 • Kháng nghị
 • Kiện tụng về IP.

Lĩnh vực kỹ thuật

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Kinh nghiệm làm việc & Đào tạo

 • 2019 – hiện tại: Trợ lý pháp lý tại bộ phận kháng cáo và tố tụng (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.) 
 • 2020 – nay: Học viên Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam
 • 2018: Thực tập sinh tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam
 • 2015 – 2019: Đại học Luật Hà Nội
 • Khóa học trực tuyến về Luật Sở hữu trí tuệ

Liên hệ

 • Tel: + 84-24-3201-0324
 • Fax: + 84-24-3200-3524
 • Email: info@daitin.com.vn