Trợ lý Pháp Lý

NGUYỄN QUANG ANH

Ông. Hoạt động của QUANG ANH bao gồm đăng ký, thực thi, cấp phép và chuyển nhượng nhãn hiệu. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và đang theo học tại Học viện Tư pháp Việt Nam. Nền tảng khoa học và pháp lý cho phép anh ấy học và hiểu các vấn đề của khách hàng một cách hợp lý, nhanh nhẹn và tổng thể.

 

Tại Đại Tín & Liên danh, anh chịu trách nhiệm về lĩnh vực tư vấn Đăng ký & Thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, Campuchia, Lào & Myanmar.

 

Thực hành

 • Đăng ký Nhãn hiệu
 • Quyền sở hữu trí tuệ

 

Lĩnh vực kỹ thuật

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar

 

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

 

Kinh nghiệm làm việc & Đào tạo

 • 2020 – nay: Nhà tư vấn nhãn hiệu (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.)
 • 2020 – 2021: Thực tập sinh Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam
 • 2016 – 2020: Đại học Luật Hà Nội
 • Khóa học trực tuyến về Luật Sở hữu trí tuệ

 

Liên hệ

 • Tel: + 84-24-3201-0324
 • Fax: + 84-24-3200-3524
 • Email: info@daitin.com.vn