Trợ Lý Pháp Lý

NGUYỄN THẢO CHI

Nguyễn Thảo Chi tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là thành viên của Công ty TNHH Daitin & Liên Danh, cô luôn nỗ lực phát triển chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong vai trò của mình, cô tập trung vào việc thiết lập và bảo vệ quyền lợi cho nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và sáng chế tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Bằng sự tận tậm và kiến thức chuyên môn, cô cam kết rằng các khách hàng khi đến với Đại Tín sẽ nhận được sự hỗ trợ pháp lý và bảo vệ tốt nhất cho tài sản sở hữu trí tuệ của họ.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và sáng chế;
 • Thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Đăng ký quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
 • Quyền sở hữu trí tuệ khác.

Kiến thức chuyên môn:

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào.

Học vấn & Các khóa đào tạo

 • 2019 – 2023: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2023- nay: Chuyên viên tư vấn SHTT tại Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.

Ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh