Trợ Lý Pháp Lý

NGUYỄN THỊ NGUYÊN LINH

Ms. Linh tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 với bằng Cử nhân Luật Dân sự, Thương mại và Quốc tế. Cô đang phát triển kiến ​​thức của mình về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu và bằng sáng chế cũng như nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ của một số quốc gia trên thế giới và các điều ước quốc tế.

Là thành viên của Đại Tín & Liên danh Co. Ltd., cô ấy có thể cập nhật và chịu trách nhiệm về các vấn đề hiện tại liên quan đến đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế.

Thực hành

 • Đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế.
 • Phản hồi Hành động Chính thức.
 • Đăng ký thỏa thuận chuyển nhượng.

 

Kỹ thuật nền

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia.
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào.
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar.

 

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2019: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2019 – hiện tại: Trợ lý pháp lý tại Phòng Đăng ký (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.).
 • 2021 – 03/2022: Thực tập sinh Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam.
 • Hiện tại: Theo học Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đào tạo khóa học

Xuất bản

 

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

Liên hệ

 • Tel: + 84-24-3201-0324
 • Fax: + 84-24-3200-3524
 • Email: info@daitin.com.vn