Trợ Lý Pháp Lý

NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG

Ms. Giang tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội với bằng Cử nhân Luật. Là một người chăm chỉ, cô không ngừng cống hiến và nỗ lực hết mình trong mọi công việc. Cô có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ và luật thương mại. đặc biệt là việc nghiên cứu pháp luật của các quốc gia cũng như các điều ước quốc tế.

Là thành viên của Công ty TNHH Đại Tín & Liên danh, cô phát triển năng lực chuyên môn của mình trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là xác lập và bảo hộ quyền về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và sang chế tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Lĩnh vực chuyên môn

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích và sáng chế;
 • Thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Đăng ký quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
 • Quyền sở hữu trí tuệ khác.

Kiến thức chuyên môn

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia;
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào.

Học vấn & Các khóa đào tạo

 • 2019 – 2023: Trường Đại học Luật Hà Nội
 • 2023 – nay: Theo học Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam
 • 2023- nay: Chuyên viên tư vấn SHTT tại Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.

Ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Liên hệ

 • Tel: +84 862 276 858
 • Fax: +84-24-3200-3524
 • Email: nguyenvuhuonggiang0601@gmail.com; info@daitin.com.vn
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nguyen-vu-huong-giang-a423631aa/