Cố Vấn Pháp Luật

KIM OANH PHẠM

Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18 tháng 6 năm 1980

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Địa chỉ: 53/14, Đường số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Thành phố Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 989 390 618                                   Email:

Học tập

 • Tháng 9 năm 2011 – Tháng 9 năm 2012: Thạc sĩ Luật (LLM) về Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học Exeter, Anh với Chứng chỉ Xuất sắc
 • 2004 – 2009: Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Văn học Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với Sự khác biệt
 • 1998 – 2002: Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội loại giỏi

Chuyên môn học thuật

 • Luật Sở hữu Trí tuệ Quốc tế
 • Bài luận đóng góp: “ Bình luận nghiêm khắc về hiện tượng thay đổi chế độ trong bối cảnh của Hệ thống Sở hữu Trí tuệ Quốc tế bằng cách phân tích các trình điều khiển và mặt hạn chế của các chuyển động đó. Trung tâm xây dựng luật sở hữu trí tuệ sẽ nhìn về đâu trong mười năm tới? ”
 • Nguyên tắc Thương mại Quốc tế
 • Bài tiểu luận đóng góp: “Quy định về xác định bán phá giá của WTO và những thách thức đối với các công ty xuất khẩu Việt Nam”
 • Luật Thương mại Xuyên Quốc gia
 • Bài tiểu luận đã đóng góp: “ Hai điểm giống nhau, trái phiếu hiệu suất và thư tín dụng thực sự rất khác nhau và phải bị luật pháp đối xử như vậy? ”
 • Luật Tài chính Doanh nghiệp Xuyên Quốc gia
 • Bài tiểu luận đã đóng góp: “ Thảo luận sâu sắc về các động lực có thể có của các công ty chọn“ Niêm yết ở nước ngoài ”hoặc“ niêm yết chéo ””
 • Quản trị Công ty Xuyên Quốc gia
 • Bài tiểu luận đã đóng góp:
 • “Thù lao của người điều hành: Cách cuối cùng để thay đổi hành vi của công ty nhằm đạt được lợi ích công chúng là gì?”

 • “Tiếng nói lớn hơn của cổ đông trong ban lãnh đạo: Phương pháp tiếp cận trong tương lai để cải thiện Quản trị công ty?”
 • Luật Công ty Châu Âu
 • Bài luận đóng góp: “Các loại cấu trúc hội đồng quản trị và sự tham gia của nhân viên ở Anh, Pháp và Đức”

Thành tích học tập

 • Lời khen của Trưởng khoa cho kết quả xuất sắc của Chương trình LLM tại Đại học Exeter.
 • Giải luận văn hay nhất năm 2011-2012
 • Học bổng toàn phần của Đề án số 165, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khóa LLM (2011-2012)
 • Bằng khen của Trưởng khoa cho kết quả xuất sắc của Chương trình LLB tại Đại học Luật Hà Nội.
 • Điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Luật Hà Nội (‘Thủ Khoa’) (1998)

Kinh nghiệm làm việc

Có 11 năm kinh nghiệm trong ngành dầu & công ty khí (Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, PVEP) về các vấn đề liên quan đến pháp luật. Các trách nhiệm chính là:

 • Nghiên cứu luật pháp nước ngoài (môi trường pháp lý về đầu tư) để đưa ra khuyến nghị hoặc lời khuyên cho ban lãnh đạo ra quyết định đầu tư.
 • Soạn thảo và thương lượng các Hợp đồng Dầu khí, Thỏa thuận Hoạt động và các hợp đồng khác và / hoặc các sửa đổi hỗ trợ các hoạt động dầu khí.
 • Giám sát và kiểm soát dầu & các dự án khí phù hợp với Hợp đồng Dầu khí, Thỏa thuận hoạt động, Luật pháp Việt Nam và các thỏa thuận khác có liên quan.
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động điều hành.
 • Dự thảo và / hoặc đưa ra nhận xét về dự thảo các quy định nội bộ của PVEP để trình ban quản lý PVEP ban hành.

Hoạt động

 • 2011 – 2012 : Thành viên của Unicef ​​tại Đại học Exeter, tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo trên thế giới (tức là quyên góp tiền cho nạn nhân lũ lụt ở Pakistan và Thái Lan vào tháng 11 năm 2011)
 • Tháng 6 năm 2012: Tình nguyện viên trợ giúp tại Lễ hội Exeter Respect – Exeter, Anh
 • 2011 – 2012 : Thành viên Hội Sinh viên Quốc tế, Hội Làm vườn và Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Exeter, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội để mang văn hóa Việt Nam đến với du học sinh.