Trợ lý Pháp Lý

PHẠM THANH NGA

Là luật sư chuyên nghiệp làm việc trong môi trường quốc tế và chuyên sâu về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Học vấn:

  • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Học viện Tư pháp

Kinh nghiệm làm việc:

  • 2016 – nay: Chuyên gia tư vấn Sở hữu trí tuệ (Daitin & Associates Co. Ltd.)
  • 2015 – 2016: Trợ giảng trực tuyến (Tập đoàn Topica Edtech)

Các hoạt động:

  • 2015: Xe đạp xanh
  • 2014: Nụ cười trẻ em

Thành tựu:

  • 10/2015: Chương trình MOOC “Làm việc thông minh hơn, không chăm chỉ hơn” của American Center
  • 08/2015: Chương trình MOOC “Giải quyết vấn đề hiệu quả và ra quyết định” của American Center
  • 07/2015: Chương trình MOOC “Phân tích các xu hướng toàn cầu cho doanh nghiệp và xã hội” của American Center

Liên hệ: