Trợ lý Pháp Lý

PHẠM THANH NGA

Là một luật sư chuyên nghiệp làm việc trong môi trường quốc tế và chuyên về các vấn đề Tài sản điện tử.

Học vấn

  • HỌC VIỆN TƯ PHÁP VIỆT NAM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kinh nghiệm làm việc & Đào tạo

  • 2016-nay: Tư vấn Sở hữu Trí tuệ (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.)
  • 2015 – 2016: Trợ lý giảng dạy trực tuyến (Topica Edtech Group)

Hoạt động

  • XE ĐẠP XANH – 2015
  • NỤ CƯỜI TRẺ EM – 2014

Chứng nhận và giải thưởng

  • Chương trình MOOC “Làm việc Thông minh hơn, Không Khó hơn” của American Center – THÁNG 10 NĂM 2015 Chương trình MOOC “Giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả” của Trung tâm Mỹ – THÁNG 8 NĂM 2015 Chương trình MOOC “Phân tích xu hướng toàn cầu cho doanh nghiệp và xã hội” của Trung tâm Mỹ – THÁNG 7 2015

Liên hệ