Trợ lý Pháp Lý

TRƯƠNG PHẠM THANH NHƯ

Tôi là một người năng động, đầy tham vọng và đã phát triển cách tiếp cận chín chắn và có trách nhiệm đối với bất kỳ nhiệm vụ nào mà tôi đảm nhận hoặc tình huống mà tôi phải đối mặt. Là một người mới hơn, tôi biết rằng sẽ có nhiều thách thức giúp tôi cải thiện bản thân để phát triển sự nghiệp hơn nữa.

Giáo dục

  • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận

  • Toeic – 770
  • Mos word – 746

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh – Nâng cao
  • Tiếng Pháp – Tiểu học

Kỹ năng

  • Googling
  • Làm việc theo nhóm
  • Thông tin liên lạc
  • Đa tác vụ
  • Nói trước công chúng

Liên hệ