Khách Hàng Của Chúng Tôi

Bạn sẽ được tin tưởng và hài lòng với các luật sư và kỹ sư về bằng sáng chế của chúng tôi, những người đã được đào tạo đầy đủ bởi WIPO, EPO, IIPTI và các văn phòng đào tạo về SHTT Việt Nam , cùng với kinh nghiệm thực tế được trang bị sau 10-12 năm họ làm việc trong lĩnh vực tiên tiến này, nơi họ đã xử lý hàng trăm trường hợp bằng sáng chế từ khách hàng cá nhân đến tập đoàn.

Bạn và khách hàng của chúng tôi được phục vụ tốt nhất với lợi thế về tính linh hoạt, sự tận tâm và kinh nghiệm làm việc với khách hàng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc…