Kiểu Dáng Công Nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một vấn đề nhức nhối ở các nước kém phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Đại Tín & Liên danh cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng hàng đầu tại:

  • Dịch vụ tư vấn : chúng tôi tiến hành nghiên cứu và xem xét thông tin về các trường hợp kiểu dáng công nghiệp cụ thể, tối ưu hóa và hoàn thiện hồ sơ.
  • Dịch vụ luật sư : Chúng tôi đại diện cho khách hàng trong các hoạt động xử lý đơn, phản hồi, cấp và sau cấp .


Thực tiễn

  • Tìm kiếm thông tin kiểu dáng công nghiệp.
  • Tư vấn trước khi nộp đơn.
  • Hoạt động nộp đơn, phản hồi và cấp phép.
  • Hoàn thành các hoạt động sau cấp.