Vietnam

Việt Nam, tên chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một quốc gia ở Đông Nam Á và là quốc gia cực Đông trên Bán đảo Đông Dương. Việt Nam có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc ở phía bắc và Lào và Campuchia ở phía tây. Nó có chung đường biên giới trên biển với Thái Lan qua Vịnh Thái Lan và Philippines, Indonesia và Malaysia qua Biển Đông. Thủ đô của nó là Hà Nội, trong khi thành phố đông dân nhất và là trung tâm thương mại là Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ của Sài Gòn).

 

Với ước tính 98,1 triệu dân vào năm 2021, đây là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới , với GDP bình quân đầu người là 3,743 USD (ước tính vào năm 2021).

 

Việt Nam là thành viên của Công ước Paris, Hiệp ước hợp tác về sáng chế, Nghị định thư Madrid, Thỏa thuận La Hay, Công ước Berne, Thỏa thuận Madrid (Marks), và một số Điều ước quốc tế khác trong lĩnh vực Quyền sở hữu trí tuệ.

 

Trước khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, Việt Nam đã ban hành một loạt luật và quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ và thực thi quyền SHTT (IPR) để đáp ứng Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS). Nhìn chung, pháp luật về SHTT của Việt Nam hiện nay là toàn diện, bao gồm tất cả các khía cạnh của việc bảo hộ quyền SHTT phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, cơ chế thực thi vẫn cần được tăng cường, tiền phạt phải tăng lên để thực sự trở thành biện pháp răn đe hiệu quả và cần nâng cao nhận thức về hàng giả của người tiêu dùng Việt Nam.

 

Theo Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có ba loại quyền SHTT bao gồm: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu) và giống cây trồng.

 

Luật số 07/2022 / QH15 ngày ngày 16 tháng 6 năm 2022 về Trí tuệ Tài sản

Có hiệu lực: ngày 1 tháng 1 năm 2023

Được thông qua: ngày 16 tháng 6 năm 2022

 

Luật số 50/2005 / QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về Sở hữu trí tuệ

Có hiệu lực: ngày 1 tháng 7 năm 2006

Được thông qua: ngày 29 tháng 11 năm 2005

 

Luật số 36/2009 / QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Có hiệu lực: ngày 1 tháng 1 năm 2010

Được thông qua: ngày 19 tháng 6 năm 2009

 

Luật số 42/2019 / QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2019

Được thông qua: ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Nghị định số 22/2018 / NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2013 về Hướng dẫn một số điều của Luật và Luật Sở hữu trí tuệ về Sửa đổi của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 trong Điều khoản Bản quyền và Quyền liên quan

 

Nghị định số 103/2006 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến Sở hữu công nghiệp

 

Nghị định số 122/2010 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp

 

Nghị định số 105/2006 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Bảo hộ Quyền Sở hữu Trí tuệ và Quản lý Nhà nước về Sở hữu Trí tuệ

Có hiệu lực: ngày 21 tháng 10 năm 2006

Phát hành: 22 tháng 9 năm 2006

 

Nghị định số 119/2010 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

 

Nghị định số 88/2010 / NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

 

Nghị định số 99/2013 / NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 về Xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

 

Nghị định số 31/2016 / NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng, bảo vệ thực vật và quanratine

 

Nghị định số 131/2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 về Xử phạt vi phạm hành chính về bản quyền và quyền liên quan

 

Nghị định số 28/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2013 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 của Chính phủ 16 năm 2013 về Xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan và Nghị định số 158/2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 

Nghị định số 21/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định về nhuận bút, thưởng đối với tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật, sân khấu và các hình thức khác Biểu diễn nghệ thuật

 

Thông tư số 01/2007 / TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định thực hiện Nghị định 103/2006 / NĐ-CP cung cấp các hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến sở hữu công nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung 4 lần vào các năm 2010, 2011, 2013 và 2016.

 

Thông tư số 13/2015 / TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành tháng 1/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng hải quan thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.