Văn Phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 68/14 Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84-8-6934-9899
Fax: +84-24-3200-3524
Email: info@daitin.com.vn
Website: www.daitin.com.vn