ĐỐI TÁC

PHÙNG THỊ HƯƠNG

M.S. Phùng Thị Hương tốt nghiệp Khoa Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, cô đã có 8 năm kinh nghiệm xử lý các trường hợp sáng chế. Tại Đại Tín & Liên danh , bà Hương phụ trách nhóm Cơ khí và Kỹ thuật.

Kinh nghiệm làm việc

  • Luật sư về Bằng sáng chế năm 2009 & Nhà tư vấn (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.)
  • 2007 – 2009 Tư vấn Sáng chế tại một Công ty SHTT Việt Nam
  • 2004 – 2006 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội [Thạc sĩ Khoa học]
  • 2000 – 2004 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội [Cử nhân Khoa học]

Các khóa đào tạo

  • “Khóa học nâng cao về Sở hữu trí tuệ dành cho người thực hành trong lĩnh vực này” của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
  • “Khóa học chung về Sở hữu trí tuệ” của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và WIPO;
  • “Khóa học về Kỹ thuật Soạn thảo Bằng sáng chế” của Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO)

Lĩnh vực kỹ thuật

– Kỹ thuật cơ khí

Thành thạo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Liên hệ