Trợ Lý Pháp Lý

ĐỖ HUYỀN TRANG

Ms. Trang chuyên về các vấn đề sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Lĩnh vực hành nghề của cô bao gồm tất cả các khía cạnh của lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp ( sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bán dẫn mạch kín, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, thương mại tên và chỉ dẫn địa lý ) và quyền đối với giống cây trồng. Bà có chuyên môn vững vàng trong việc đăng ký và thực thi nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar. Cô được mọi người công nhận là một Nhà tư vấn đa năng và thực tế, đồng thời làm việc chủ động và hiệu quả dưới áp lực. Tại Daitin & Cộng sự, chị phụ trách lĩnh vực tư vấn mọi thủ tục về Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Campuchia, Lào & Myanmar.

Thực hành

 • Đăng ký Nhãn hiệu
 • Bằng sáng chế & Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Cấp phép & Chuyển tiền
 • Dự thảo phản hồi cho Hành động chính thức
 • Quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực kỹ thuật

 • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Campuchia
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Lào
 • Luật Sở hữu Trí tuệ của Myanmar

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Quan Thoại

Kinh nghiệm làm việc & Đào tạo

 • 2020 – nay: Nhà tư vấn nhãn hiệu (Đại Tín & Liên danh Co. Ltd.)
 • 2016 – 2020: Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Khóa học trực tuyến về Luật Sở hữu trí tuệ

Liên hệ

 • Tel: + 84-24-3201-0324
 • Fax: + 84-24-3200-3524
 • Email: info@daitin.com.vn